เกร์มาตรวัดต่างๆ VEETHREE (GAUGES)

 

เกร์วัดแรงดันไฟฟ้า (โวลท์)
ขนาด 2 "
12 VDC, 24 VDC
หน้าขาว, หน้าดำ


เกร์วัดแอมแปร์ไฟชาร์จ (แอมป์)
ขนาด 2 "
หน้าขาว, หน้าดำ

เกร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง
ขนาด 2 "
0-10 bar 12 VDC, 24 VDC
หน้าขาว, หน้าดำ
เกร์วัดความร้อนแบบสาย
ขนาด 2 "
0-120 Degree C 12 VDC, 24 VDC
สายความร้อนยาว 59", 80", 100",
120", 150", 200"
เกร์วัดความร้อนแบบไฟฟ้า
ขนาด 2 "
0-120 Degree C
12 VDC, 24 VDC
หน้าขาว, หน้าดำ


เกร์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ขนาด 2 "
12 VDC, 24 VDC
หน้าขาว, หน้าดำ

เกร์วัดการทำงานชั่วโมง
ขนาด 2 "
10-28 VDC
หน้าขาว, หน้าดำ

เกร์วัดแรงดันลม
ขนาด 2 "
0-16 BAR เกลียว TYPE G
หน้าดำ

เกร์นาฬิกา
ขนาด 2 "
12 V
หน้าดำ, หน้าครีม
เกร์วัดความเร็วรอบ + LCD ชั่วโมง
ขนาด 4"
แบบต่อไดชาร์จ
4000 RPM
12 VDC

หน้าดำ

เกร์วัดความเร็วรอบ
ขนาด 4"
แบบต่อไดชาร์จ
4000, 8000 RPM
12 VDC, 24 VDC

หน้าขาว, หน้าดำ

เกร์วัดความเร็วรอบ + ตัวปิ๊กอัพ
ขนาด 4"
แบบแม่เหล็ก (นับฟันเฟืองไฟล์วีล)
4000
12 VDC, 24 VDC

หน้าดำ
เกร์วัดความเร็วรอบ + ตัวพาร์วัดรอบ
ขนาด 4"
แบบสาย
4000
12 VDC, 24 VDC

หน้าขาว, หน้าดำ

เกร์วัดความเร็ว วัดไมล์
ขนาด 4"
แบบสาย เกลียว TYPE K M18x1.5
0-140 KM/h
หน้าดำ

ลูกลอย 12-24 VDC
R = 10-180 Ohm

สวิตซ์ความร้อนแบบเตือน (2 ขา)
มีแบบต่อที่ 106 C, 102 C, 96 C


สวิตซ์วัดแรงดันน้ำมันเครื่อง แบบสวิตซ์เตือน ต่อที่ 0.5 bar
12-24 VDC

 


ออดความร้อน 96-102 C
12-24 VDC